Vizyonumuz

Trakya bölgesinde, özellikle İstanbul sınırları dışına bakıldığında European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) ve Academy of Cognitive Therapy (ACT) onaylı Bilişsel Davranışçı bir terapist bulunmamaktadır. Vizyonumuz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) ve Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından gerekli görülen eğitimleri tamamlayıp, eğitim saatlerini doldurup, gerekli değerlendirme ve standartları karşılayıp Bilişsel Davranışçı Terapiyi EABCT ve ACT’nin uygun gördüğü şekilde uygulamaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi kendi sistemi ve teorisinin olması, danışanlara problem çözmeyi öğretmesi, yapılandırılmış seanslar içermesi ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, hatta çoğu psikolojik ve psikiyatrik problem için önerilen tedavi yöntemleri içerisinde ilk sırada yer alması yönünden diğer terapi türleri arasından ayrılmaktadır. Bu yüzden kurumumuzda benimsediğimiz terapi ekolü BDT’dir. Ancak BDT’yi öğrenmek ve üzerinde uzmanlaşmak için çeşitli gereklilikler bulunmaktadır.

Türkiye’de Bilişsel Davranışçı Terapi için EABCT ve ACT standartlarını gözeten ve akredite eğitimler sunan iki dernek bulunmaktadır. Bu kurumlar Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD) ve Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğidir (KDTD). Kurumumuz uzmanlarının eğitimi için başvurduğumuz dernek Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğidir (BDPD).

Vizyonumuz psikolojik sorunları ‘’hastalık’’ olarak tanımlamaktan kaçınarak, psikoloji sorun ve problemler yaşayan kişilere psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak, kişilerin iyilik hallerini ve hayatlarından duymuş oldukları memnuniyeti yükseltmek için çabalarına destek sunmak, çocukların gelişim sürecinde ailelere destek sağlamak, kişileri gelecek sorunlara hazırlamak, psikolojik sorunların ortaya çıkışını önlemeye çabalamak ve sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumun ‘’psikoloji’’ye bakış açısını kökünden değiştirmektir. Bireylerin medikal yöntemlere yöneliminin yeterli olmadığına olan inancımızdan dolayı bireyleri bilişsel ve davranışsal değişimlere yönlendirerek uzun vadeli ve etkili sonuçlar almalarına yardım eli uzatmak asıl hedeflerimiz arasındadır.