Şirket ve Kuruluşlara Yönelik Eğitici Hizmetler

Bu programlarda şirket ya da kurum bünyesinde çalışanlara spesifik olarak belirlenmiş bir hedefe yönelik eğitim verilir. Eğitim saatleri, günleri, katılımcı sayısı ve eğitimcilerin sayısı ve iş bölümü önceden belirlenir.

Bu eğitici hizmetler psikoeğitime benzer ancak aradaki en büyük fark şirketin ya da kurumun ihtiyaç duyduğu alanda çalışanlara eğitim sunulmasıdır. Bu nedenle verilen eğitim olabildiğince spesifiktir ve belirli bir amaca hızlı bir biçimde hizmet etmeyi hedef alır. Eğitim spesifik bir alana yönelik olduğundan, çalışanlara temel bilgiler sunulur ve uygulama yapma şansı da verilir. Böylelikle eksikliği hissedilen alanda hızlı bir gelişim ve iyileştirme yapılmasının sağlanması beklenir.

Eğitim programlarının planlaması, eğitimi talep eden kurum ve kuruluşumuz arasında yapılacak olan toplantılar sonucunda netleştirilir. Bu planlamalara görsel ve yazılı materyalin hazırlanması, uygulama imkanı için gerekli bilgi ve materyalin toparlanması, uygun alan ve ortamın sunulması da dahildir. Katılımcılar program içeriğinin belirtmiş olduğu eğitimi aldıktan sonra katılımcı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Sertifika burada bir araç olarak kullanılır. Asıl önemli olan eğitimin, önceden belirlenmiş olan amaca hizmet etmede başarılı olup olmadığıdır. Bu yüzden şirketimiz ve hizmeti alan kuruluşlar arasında bir iş birliği altyapısı oluşturulur, raporlandırmalar ve gözlemler yapılır. Eğer eğitim sonrasında da istenilen gelişmeler ve iyileştirmeler yeterli bulunamamışsa; eğitim programları tekrar değerlendirilmeye alınır ve gerekli duyulduğunda direkt olarak çalışanlara bire bir hizmet de sunulması gündeme getirilir.

Kurumumuzca şirket ve kuruluşlara yönelik sunulan hizmetler şu şekildedir:

  • Etkili İletişim Becerileri
  • Telefonda Etkili İletişim Becerileri
  • Etkili Hizmet Sağlama
  • Empatik Yaklaşım Geliştirme
  • Etkili Zaman Yönetimi
  • Erteleme Davranışının Üstesinden Gelme
  • Stres Yönetimi / Çalışma Alanındaki Stresle Baş Etme
  • Tükenmişlik Sendromunun Farkına Varma ve Gerekli Önlemleri Alma
  • Çalışanların Uyumluluğunu Değerlendirme
  • İnsan Kaynakları Desteği