Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) seansları oldukça yapılandırılmıştır. Eğer terapist belirlenen sınırlara bağlı kalmayı başarabildiyse ortalama bir seans 45 (+/-5) dakika sürmektedir. Bu sürenin daha uzun olması her zaman daha fazla ilerleme sağlanacağı anlamına gelmez.

Yapılandırılmış seans ile kast edilen şey o günkü zamanın net sınırlarla yönetileceğidir. Her seans duygudurum kontrolü ile başlar. Burada terapist danışanın o hafta içerisinde nasıl hissettiğini ve gerekçelerini anlamayı amaçlar. Seanslar arasındaki bağlantıyı kurmak için hızlıca bir özet alınır; özeti danışan ya da terapist yapabilir. Bu şekilde geçen hafta konuşulan konu hakkında akılda kalanlar hatırlanmış ve tekrar edilmiş olur. Sonrasında ise beraber planlanan uygulamanın kontrolü gelir. Uygulama kontrolü sırasında asıl amaç belirlenen uygulamanın istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığıdır.

Terapist her seans için gündem belirlemekle yükümlüdür, çünkü gündemin net belirlenmediği seanslarda konuşulan konunun dışına taşmalar ve değişimi getirmeyecek müdahaleler ortaya çıkabilir. O yüzden danışan ve terapist sorunun çözümü için gerekli görülen bir konu hakkında işbirliğiyle o seansın gündemini belirler. Bazı seanslarda birden fazla konu ele alınabilir. Ayrıca, gündem terapistin soruna yönelik müdahaleleri gerçekleştirdiği kısımdır. Gündem, genellikle seansın en uzun ve en yoğun kısmı olur ve gündemi ödev/uygulama planlama takip eder. Ödev/uygulama belirleme kısmında danışan ve terapist üzerinde konuşulan konu hakkında yapılan çıkarımların test edilmesi ve davranışa dönüştürülebilmesi için yine işbirliği içerisinde bir ödev/uygulama hakkında tartışır. Bu kısma sadece terapist karar vermez.