Psikoeğitim

Psikoeğitim ya da eğitici hizmetler önceden planlanan programlara işaret eder. Bireylere spesifik bir hedefe yönelik ya da bilgilendirici ve psikolojiyle bağlantılı olan daha genel konularda eğitim verilir. Eğitim saatleri, günleri, katılımcı sayısı ve eğitimcilerin sayısı ve iş bölümü önceden belirlenir.

Eğitici hizmetler okullar, yerel yönetimler, farklı kurumlar, kuruluşlar, şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi farklı oluşumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilebilir. Psikoeğitim, kişilerin farkındalık seviyelerinin yükseltilmesinde oldukça etkili bir hizmettir ve toplum yapısına da olumlu etkileri olduğu işaret edilmektedir.

Kişilerin artan farklılığıyla beraber, düşünce ve davranış yapılarında önemli ve olumlu değişimler gözlenebilir. Kişi daha sağlıklı kararlar alabilir ve bunun sonucu olarak da daha dikkatli adımlar atabilir. İçinde bulunmuş olduğu durumları daha iyi gözlemlemeyi öğrenebilir ve algısında derinlemesine değişiklikler oluşabilir. Bu yüzden psikoeğitim, kişiye hem kendini keşfetme fırsatı sunar hem de toplum içindeki yeri hakkında farkındalık kazanma konusunda ciddi yarar sağlar.