Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik ve güçten düşüren bir çok hastalıkta yorgunluk sıklıkla karşımıza çıkar ve yorgunluk da çok fazla çalışma ya da dinlenmeye çok az zaman ayrılmasıyla da bağlantılıdır. Kronik yorgunluktan muzdarip bazı kişilerin profesyonel bir yardım almadan, sadece belirli kendi kendine yardım kitaplarını kullanarak da bu sorunun üstesinden geldiklerini gösteren kanıtlar mevcuttur. Öncelikle yorgunluğun ne olduğuna bakarak yazımıza başlayalım.

Yorgunluk nedir?

İnsanlar çoğu zaman yorgunluğu tanımlarken uyku hali, büyük bir bitkinlik, halsizlik, tükenmişlik, ve enerjilerinin olmaması gibi sözcükler kullanırlar. Yorgunluk, halsizlikten çok farklı şekillerde hissedilir ve genel olarak ağrı, hüsran, asabiyet, kaygı ve çökkünlük gibi başka duygularla da ilişkilidir.

Yorgunluk aslında hareketi azaltmak yada kesmek için bir çeşit sinyaldir, ancak sürdürülen hareketsizlik paradoksal olarak yorgunluk yaratmaktadır ki bu da üzerinde özellikle durulması gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yorgunluk, nüfusun büyük bir kısmını etkileyen ve pek çok hastalığın da semptomu olarak ortaya çıkabilen bir durumdur.

Yorgunluk nadiren tek bir soruna işaret eder ve yorgunluğun altında yatan sorun ne olursa olsun, bu durum güçten düşürücü gerçek bir sorundur.

Kronik Yorgunluk Sendromu nedir?

Kronik yorgunluk sendromu, normal yorgunluktan oldukça farklı bir biçimde ortaya çıkan, kişiyi bunaltan inatçı bir sorundur. Kronik yorgunluk sendromunda görülen diğer semptomlar şöyledir:

  •  Kas ağrıları
  • Boğaz ağrısı
  •  Eklem ağrıları
  • Karıncalanma
  • Baş ağrısı
  • Sese ve ışığa aşırı duyarlılık

Kronik yorgunluk sendromuna sahip olan insanlar genellikle hatırlamada güçlük çekme, konsantre olmada zorluk, hatırlamada zorlanma, ve hafızanın kötüleşmesi gibi zihinsel bozukluklardan şikayet ederler.

Kronik yorgunluk sendromu beraberinde sık sık uyanma, uyku süresinin yeterli olmasına rağmen dinlenememiş şekilde uyanma, çok rüya görmenin bir sonucu rahatsız uyuma, uzun süre uyuma gibi uyku problemlerini de beraberinde getirir. Kronik yorgunluk sendromundan muzdarip insanlar genelde mide bulantısı, iştah kaybı ve şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunları da rapor ederler. Semptomların gidip gelmesi ve kişiden kişiye değişiklik göstermesi oldukça normal durumlardır.

Kronik yorgunluk sendromu hakkında genel bilgiler

Kronik yorgunluk sendromundan muzdarip çoğu insan fiziksel ve zihinsel çabanın semptomları sadece daha da kötüleştirdiğini deneyimler. Kişiyi güçten düşürmesiyle bilinen bu rahatsızlık insanların çökkünlük, hüsran ve çaresizlik hissetmelerine neden olur.

Kronik yorgunluk sendromunun teşhisi için kullanılan bir test yoktur. Sorunun ayrıntılı hikayesinin alınması- ne süredir devam ettiği, semptomların nasıl başladığı, hangi durumlarda daha da kötüleştiği gibi- KYS teşhisi konulmasında oldukça gereklidir. Ancak her şeyden önce bazı kan testleri ile başka bir hastalığın olmayışının kanıtlanması da zorunludur.

KYS’nin nüfus içinde ne kadar yaygın olduğu tam olarak bilinmemekle beraber ABD’de %20, Britanya’da ise %30 civarlarındadır. Tam olarak bir oran verilememesinin nedenleri arasında, semptomların KYS ile ilişkilendirilmemesi ve KYS’nin tam olarak nasıl tanımlandığı bulunmaktadır.

KYS kadınlarda daha sık görülen bir sorundur. Kadınlara yönelik beklenti ve taleplerin artması ve kadınların rollerinin değişmesi, bunun bir açıklaması olarak gösterilmektedir. Yorgunluk çocukluk döneminde nadir olarak görülürken, oranlar ergenlikle beraber artış göstermektedir.

Kronik Yorgunluk Sendromu ne zaman başlar

Kronik Yorgunluk Sendromu hastalık olarak da ele alınabilir, ve insanlar genellikle bu sendromun başlangıcında enfeksiyonlar ve farklı hastalıklar da rapor etmişlerdir. Bazı hastalar, Kronik Yorgunluk Sendromu için tam olarak bir başlangıç zamanı belirleyebilirken, bazıları da sorunun kademeli olarak geliştiğini belirtmişlerdir.

Kronik Yorgunluk Sendromu çoğu zaman viral bir enfeksiyonla beraber kendini gösteren bir hastalıkla bağdaştırılır. Bu hastalıklara grip ya da soğuk algınlığı örnek olarak verilebilir, ve unutulmaması gerekiyor ki ciddi viral hastalıkların insanların uzun süreler yorgun hissetmelerine neden oldukları kanıtlanmıştır.

Kronik Yorgunluk Sendromu teşhisi konulduktan sonra, insanlarda daha önceden geçirilmiş olan viral enfeksiyona neden olan virüs yada bakteriye rastlanmaz. Ayrıca araştırmalar, viral enfeksiyon süresince aşırı dinlenmenin semptomları birkaç hafta kadar sonra daha kötü bir hale getirdiğini göstermektedir. Bu yüzden, benzer hastalıklarda aşırı dinlenmek yerine ağırdan almak daha yararlıdır.


Kronik Yorgunluk Sendromuna neden olabilecek durumlar

Gevşemeye fırsat tanımayan stresli ve yoğun bir yaşam tarzı yorgunluğa neden olabilir. Ayrıca, başımıza gelebilecek olan sevilen birinin kaybı, evlenmek, iş değiştirme, taşınmak gibi yaşam olayları da
Kronik Yorgunluk Sendromuna karşı hassasiyetimizi arttırabilir.

Kronik Yorgunluk Sendromundan muzdarip olan insanlar sıklıkla benzer kişilik özellikleri göstermektedirler. Bu kişiler çok çalışan, işlerine bağlı olan ve standartları ve beklentileri yüksek insanlardır. Bu kişilik tipinin özelliği başarılı olmak için çok çaba sarf etmesi, gevşemeye çok fazla zaman ayırmaması ve keyif veren aktivitelerden uzaklaşmasıdır.