Kariyer ve Tercih Danışmanlığı

Kariyer danışmanlığı hizmeti, meslek seçimi veya kariyer planlamasında bireyin etkin ve görece sağlıklı kararlar almasına katkı sağlayan hizmettir. Kariyer ve tercih danışmanlığı bireye özel şekillendiğinden bireysel psikolojik danışmaya benzemektedir.

Danışman ve danışan arasında terapötik ilişkinin oluşması önemlidir. Bireysel danışmada olduğu gibi ilk seanslar bireyi tanımaya, bireyin danışmanlık hizmetini kavramasına, ve terapötik ilişkiyi kurmaya yönelikken, ilerleyen seanslarda danışanın aktif olması gerekir. Danışman, danışana araştırma görevleri verebilir ve çeşitli anketler uygulayabilir.

Bu hizmetle asıl amaçlanan; okul değiştirecek, lise tercihi yapacak ya da üniversite tercihini yapacak öğrencilere en sağlıklı biçimde karar vermelerinde yardımcı olmaktır. Bu gibi dönemler öğrenciler için oldukça zorlayıcı, kafa karıştırıcı, stres yaratıcı ve bunaltıcıdır. Öğrenciler yanlış tercihlerinin sonucu olarak istemedikleri durumlarla karşılaşabilir ve keyif alarak sürdüremeyecekleri bir kariyer hayatına sürüklenebilirler.

Sınavlardan alınan puanlara göre tercih yapmak, özellikle ülkemizde ciddi bir problem haline gelmiştir. Hatta öğrenciler almış oldukları puanlara göre hakkında bilgi sahibi olmadıkları hatta adını ilk defa duydukları bölüm ve üniversiteleri tercih edebilmektedirler. Böyle durumlarda ciddi sorunlar yaşanmakta ve bu sorunlar psikolojik sorunlara da neden olabilmektedir. İstekleri ve ilgi alanları dışında çalışan kişilerin tükenmişlik sendromuna yakalanması ve depresyon geliştirmesi sıklıkla görülen sorunlardandır.

Bu yüzden, genç bireylerin tercih yaparken göz önünde bulundurması gereken bir çok unsur vardır ve bunları dikkatli ve sağlıklı bir biçimde değerlendirmek oldukça bunaltıcı olabilir. Farklı bir bakış açısıyla gençlerin karar verme süreçlerine destek sağlamak psikolojik danışmanların görevidir ve iyi bir psikolojik destek kişinin hayatının ilerleyen dönemlerinin olumlu bir biçimde gelişmesine imkan sağlayacaktır.