Grupla Psikolojik Danışma- Grup Terapisi

Bu hizmet en genel anlamda, psikolojik danışma hizmetinin birden fazla danışana aynı anda sunulmasını içerir. Oluşturulan grupların üye sayısını belirleyen etmenler arasında yaş aralıkları, sorunun genel özelliği (genel ergenlik problemleri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel istismar, depresyon, vb.), grubun açık veya kapalı olması etkilidir.

Açık Grup

Açık gruplarda seans sayısı belirtilmez. Genelde etkileşim grupları (bireylerin farklı problemleri konusunda deneyimlerini ve baş etme stratejilerini paylaşarak diğer grup üyelerinin gelişimlerine katkı sağlamalarını ve benzer sorunların benzer çözümleri olabileceğini göstermeyi hedefleyen gruplar) açık gruplara iyi bir örnektir. Açık grupta üye sayı sınırlaması verilir, ancak gruba ilk seansta katılan bir üye istediğinde gruptan ayrılabilirken, grubun ilerleyen seanslarına sonradan katılmak isteyen başka üye ve üyelerin de gruba katılmalarına izin verilir. Açık gruplar olanaklar, danışmanın ve o an ki grup üyelerinin ortak görüşleri de değerlendirilerek sonlandırılabilir.

Kapalı Grup

Kapalı gruplarda seans sayısı önceden planlanmasa bile, grubun ilerleyen seanslarına başka üyelerin katılmasına izin verilmez. Grup üyeleri genelde benzer sorunlarla mücadele ediyor olabilir (depresyon, alkol bağımlılığı, aile problemleri, vb.), ve grup içinde istenen terapötik ortamın oluşması hedeflenir. Bunun amacı kişilerin daha derin paylaşımlar yapabilmesi ve böylelikle iyileşmelerine katkı sağlamasıdır.

Grupla Psikolojik Danışma Hizmeti Sunulan Durumlar

 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Stres
 • Anksiyete/ Kaygı
  • Sınav Kaygısı
  • Fobiler
  • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak ve Agorafobi
 • Mükemmeliyetçilik
 • Öfke ve Tahammülsüzlük
 • Paranoya ve Şüphecilik
 • İstifleme Bağımlılığı
 • Zorbalık Türleri
  • Akran Zorbalığı
  • Siber Zorbalık
  • İşyerinde Maruz Kalınan Zorbalık (Mobbing)
 • Kişisel Gelişim
 • Üniversiteye veya Şehre Adapte Olmada Sorun Yaşama
 •  Bağımlılık Türleri
  •  Sigara Bağımlılığı
  • Alkol Bağımlılığı
  • Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
  • Medikal İlaç Yoksunluğu (Antidepresanlar, vb.)