Çift ve Evlilik Terapisi- Aile Terapisi

Bu hizmeti Çift ve Evlilik Terapisi ve Aile Terapisi olarak ikiye ayırabiliriz. Çift terapisi ve evlilik terapisi her iki partnerin de katılımını gerektirir. Çiftlere yönelik eğitimler psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünün müfredatı içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden burada ayrımı yapılması gereken özel bir nokta vardır. Kurumumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tanımlanan bir ‘’Aile Danışmanlığı Merkezi’’ değildir; bu hizmet için MEB sertifikası gerekmektedir. Çift ve Evlilik Terapisi ve Aile Terapisinde ise yönelim farklıdır. Biz Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) yönelimi ile sorunları ele alıp bilişsel hataları ve çiftler ya da aile içerisinde ortaya çıkan iletişim ve etkileşim sorunlarını çözmek için çalışıyoruz.

Özellikle çiftlerde görülen sorunların büyük çoğunluğunun temelinde iletişimin azalması ve kalıplaşmış bilişsel hatalar göze çarpmaktadır. Sorunun çözüme kavuşması için partnerlerin aktif katılımı ve sürece hazır olmaları bize özellikle yardımcı olmaktadır. Partnerlerin her ikisi de sorunu çözmek için hevesli ise süreç genellikle daha başarılı bir şekilde sonlanmaktadır ve kişilerin ve ilişkilerin hayat kalitelerinde ciddi bir artış gözlemlenebilmektedir.

Bu hizmette ayrıca, toplumun en temel sosyal yapısı olan ‘’aile’’ içerisinde yaşanan spesifik sorun ya da problemlere de odaklanılır. Gerektiğinde farklı aile üyelerinin oturumlara katılması psikolojik danışman tarafından talep edilebilir. Ayrıca, aile yapısı ve ilişkilerinin güçlendirilmesi, aile olarak birlikte daha iyi kararlar alınması ve bu konularda adımlar atılması süreci de aile terapisinin kapsamına girer.

MEB tarafından açılan aile danışmanlığı sertifika programlarına ”Sosyoloji, felsefe, vs.” bölümlerinden de katılım sağladığından