Bireyle Psikolojik Danışma- Psikoterapi

Bu hizmet en genel tanımıyla, psikolojik olarak sorun yaşayan bireylere sorun yaşadıkları alanların çözümü ve yaşam standartlarını geliştirme konusunda uzman psikolojik yardım sunmayı içerir. Bireysel psikolojik danışma sürecinin mantığı, psikolojik danışmanın belirlenen seans süresi içerisinde sadece bir danışana hizmet sağlaması ve seansların danışana özel olarak biçimlenmesidir.

Bu hizmetten yalnızca psikolojik sorun yaşayan kişiler değil, isteyen herkes yararlanabilir. Psikolojik danışmanlık hizmetinin kişileri eğitme etkisi olduğu gibi, kişilerin daha sağlıklı düşünce kalıpları geliştirmesine, daha iyi planlar ve hedefler belirlemesine, durumları daha sağlıklı değerlendirmesine ve farkındalık kazanmasına yardımcı olmak gibi bir çok etkisi bulunmaktadır.

Bireyle Psikolojik Danışma Hizmeti Sunulan Durumlar

 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Stres
 • Anksiyete/ Kaygı
  • Sınav Kaygısı
  • Fobiler
  • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak ve Agorafobi
 • Mükemmeliyetçilik
 • Öfke ve Tahammülsüzlük
 • Paranoya ve Şüphecilik
 • İstifleme Bağımlılığı
 • Zorbalık Türleri
  • Akran Zorbalığı
  • Siber Zorbalık
  • İşyerinde Maruz Kalınan Zorbalık (Mobbing)
 • Cinsiyet Kavramı Sorunları
 • Kişisel Gelişim ve Hayat Standardı İyileştirmeleri
 • Üniversiteye veya Şehre Adapte Olmada Sorun Yaşama
 • LGBTİ Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Danışma ve Destek Hizmetleri
 •  Bağımlılık Türleri
  •  Sigara Bağımlılığı
  • Alkol Bağımlılığı
  • Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
  • Medikal İlaç Yoksunluğu (Antidepresanlar, vb.)